• Safe Tool Storage 2.4

  Tillsammans kan vi stoppa stölderna ute på våra arbetsplatser!                            Med vår nya inbrottstestade säkerhetsmodul finns ett skalskydd som stoppar de verktyg som idag används vid inbrott.

 • Safe Tool Storage 4.7

  Ny modell framtagen för dem som vill ha lite mer utrymme, bredare dörr som STS7.0 och samtidigt gaffeltunnlar på sidorna för smidig flytt av modul. Samsas gärna flera aktörer för att förvara det mest dyrbara på ett säkert ställe!

 • Safe Tool Storage 7.0

  Tillsammans kan vi stoppa stölderna ute på våra arbetsplatser!                            Med vår nya inbrottstestade säkerhetsmodul finns ett skalskydd som stoppar de verktyg som idag används vid inbrott.

 • Stölder för miljarder

  Fler än 5000 inbrott per år och över 2 miljarder i stulet material! Med investering i skalskydd får ni behålla pengarna istället för att de hamnar hos kriminella!

  Vi ger er säkerhet, trygghet och lösningen på problem - Safe Tool Storage!

Har ni drabbats av inbrott och gjort stora förluster?

Byggarbetsplats och industrier

Byggarbetsplatser och industrier har mycket problem med stölder av verktyg och material som behöver förvaras på plats, oftast för att ha hög flexibilitet och effektivitet.

Infrastruktur och anläggningsarbete

Infrastruktur och anläggningprojekt har samma problem som övriga byggarbetsplatser, men ofta större verktyg och längre insatstid som kräver ett riktigt bra skalskydd.

Försvaret och Polisen

P g a extra känsligt innehåll i förråd kan vår högre nivå av skalskydd vara ett alternativ för t ex  Försvaret och Polisen, Kriminalvården eller andra statliga myndigheter.

Båthamnar och Hästgårdar

Båtmotorer och sadlar är några av de produkter stöldligorna har inriktat sig på. Även här saknas oftast ett bra skalskydd och där Safe Tool Storage kan användas!

Viktigt!  Skalskydd - Larm - Insatstid

Skalskyddet

Dagens containerförråd är inget skalskydd, som bäst finns en bom eller bättre lås. Idag används inte bara kofot utan skär-, klipp- & roterande batteridrivna verktyg.
Det ställer helt andra krav på skalskyddets utformning.

Larm

Larm är viktigt för att väktare/Polis eller annan ska få information om att inbrott är på gång eller pågår. Det finns många bra sätt, områdeslarm, kameraövervakning och detektorer inne i modulerna, gärna tillsammans med siren.

Insatstiden

Det mest avgörande är antingen hur snabbt insatsen kan vara på plats, eller hur mycket motstånd i tid skalskyddet ger mot inbrottsförsök. Detta är helt avgörande, det finns exempel på 6 minuter från larm till tömd container.

Safe Tool Storage

Safe Tool Storage är produkten som ger er ett riktigt skalskydd, och gör ert skydd mot stölder komplett. Skalskyddet är i två lager och utformat för att motstå de nya verktygen i tillräcklig lång tid, så att insatsen ska hinna på plats.

Stölderna

Stölder för miljarder

Varje år drabbas svenska byggarbetsplatser av stölder för miljardbelopp. Utöver denna summa tillkommer omfattande kostnader för de förseningar och stillestånd som stölderna medför.

Stort mörkertal

Många stölder anmäls aldrig eftersom de understiger självrisken. Det i kombination med vetskapen om att enbart ett fåtal stölder klaras upp gör att få anmäler stölden. Det innebär att det faktiska värdet av stölderna högst sannolikt är betydligt högre än vad rapporterna anger.

Stölderna drabbar alla

Det är framförallt entreprenörer, uthyrare, slutkunder och försäkringsbolag som drabbas av stöldernas kostnader. Men i förlängningen även hyresgäster och rättsväsendet, skattebetalarna.

Hög risk för återfall

Byggarbetsplatser som tidigare drabbats av en stöld, lider en 30% risk att drabbas igen. Flest stölder sker på helger, men stölder förekommer även på kvällar, nätter och raster. Mörker och avskildhet är två faktorer som ökar risken.

Analyser och åtgärder

Stöldligor

Sedan slutet av 90-talet har man sett problemet med stölder på byggarbetsplatser. Skillnaden nu är att de är än mer omfattande och många gånger utförs av utländska stöldligor med utstuderat mönster.

Förråd

Förrådets skalskydd har tidigare inte varit prioriterat, trots att ett bättre skalskydd minskar risken för inbrott avsevärt. Samtidigt ger ett stopp i tidigt skede minskade kostnader för den drabbade och samhället i övrigt!

Inbrottsverktyg

Dagens inbrottsstandarder för både dörrar och byggnader har inte hängt med i utvecklingen. De förutsätter i princip en tjuv med kofot, när de i verkligheten använder borrande-, skärand- & roterande verktyg.

Åtgärder

Då avsaknad av tillräckligt skalskydd är den felande länken, krävs nya riktlinjer för hur man skyddar sig.  Nya inbrottsstandarder bör upprättas för bättre tester. Och större befogenheter för tullverket.

Safe TOOL Storage

Säkerhet

Produktens dubbla skalskydd försvårar inbrottet och förlänger inbrottstiden. Dubbla säkerhetsdörrar med brytskydd, 5st (!) lås med säkerhetscylindrar och cylinderskydd gör att riskerna blir för höga att åka fast. Valet blir att låta bli!

Trygghet

Med Safe Tool Storage är verktygen kvar efter helgen och lagrat material redo att använda. Låst dörr dagtid tryggar också för att innehållet inte försvinner under arbetstid. Använder ni ID06-passage blir det enkelt att gå ut och in, plus att allt registreras.

Förtjänst

En investering över tid som säkrar mot höga kostnader i form av stilleståndstid, och materialkostnader som slår hårt mot sista raden i projektets förtjänst. Med verktyg och material på plats ökar effektivitet och flexibilitet. Hyr gärna ut plats till UE!

Testad

Safe Tool Storage har genomgått och klarat inbrottsförsök enligt SS EN 1143-1 Grade II, standard för värdeförvaringsrum och kassaskåp! Testerna innefattade både borr, skärbrännare och vinkelslip, de idag vanligast hjälpmedlen vid inbrott.

Nyheter

Så skyddar du din byggarbetsplats!

Vi har tagit fram ett informationsblad för att visa hur ni bäst skyddar era värdesaker. Kompletterat med checklista att tänka på.

New unique safe tool storage! To protect tool & material at working sites!

We are proud to present a new storage with double shields to protect against tools- and material thefts at working sites.

Our product are tested according to standard for strongroom EN 1143-1 Grade  II. There are two types of modules, STS 2.4 (2,4x2,4m) and STS 7.0 (2.4x7.0m).

For more information contact Michael Andersson.

Ny stöldsäker förrådsmodul för verktyg och material testad och klar!

Efter 2 år av analys och frågeställningar till branschen har vi gått i mål med vår nya säkerhetsprodukt, förrådsmodul för att stoppa stölderna ute på våra arbetsplatser.

Varje år stjäls det verktyg och material för miljardbelopp, detta ska vi hjälpa till och stoppa nu. Antingen med vår lilla modul STS 2.4 eller stora modul STS 7.0.

Kontakta Michael Andersson för mer information!

Safe tool Storage

© 2020 Right and bright